yamato 乾粉自動滅火系統

    *專業規劃與設計檢討及諮詢服務*

 
n特色
 
在短時間內得到強大的滅火效果
因為可瞬間滅火,最適合做為燃燒擴散迅速的危險物品及
 特殊可燃物火災的滅火設備
滅火藥劑不受氣溫影響,性能不會有所改變,因此在寒冷地區也能安心使用
絕緣性佳,可應用於變壓器等高壓電力設備場所
貯存容器的操作簡單,使用後可簡單完成配管清潔

                

           

 

 
 
 
 
 
 
 

 

rss